Seyfo då och nu - 100 år av förföljelser

Fredag 12 juni 2015

AKF bjöd in Dr.Gabriele Yonan forskare i Mellanösterns modern historia och specialist på assyrisk historia. Hon åkte från Berlin i Tyskland för att delta i manifestationen. Innan vi hämtade Gabriele hann vi med att demonstrera på Södertäljes Politiker torget och lyssnade på tal av olika beslutsfattare och politiker.

 AKF bjöd in Dr.Gabriele Yonan forskare i Mellanösterns modern historia och specialist på assyrisk historia. Hon åkte från Berlin i Tyskland för att delta i manifestationen. 

Innan vi hämtade Gabriele hann vi med att demonstrera på Södertäljes Politiker torget och lyssnade på tal av olika beslutsfattare och politiker.

Vi hämtade Gabriele från flyget och åkte direkt till Sergels torg för att delta i demonstrationen där. Flera tusen samlades. Det var assyrier, armenier och Greker som demonstrerade tillsammans.
Det var mycket tal om seyfo, slogan, flaggor vajade och blommor lades till minnet för de som föll offer under Seyfo.

Gabriele Yonan var fascinerad och minglade med många personer.
Hon pratade om Seyfo och hennes brinnande engagemang för assyriernas historia. Dagen avslutades hemma hos Sonya Aho med god mat.

Assyriska Kvinnoförbundet anordnade en föreläsning och konstutställning i ABF-huset i Stockholm den 25 april i år.

Nursel Awrohum, Assyriska Kvinnoförbundets ordförande, inleder med att hälsa de 50-talet åhörare välkomna. Hon berättar om bakgrunden till folkmordet Seyfo då hundratusentals assyrier föll offer för en planerad och genomförd utrensning av kristna minoriteter i det dåvarande Osmanska riket.

Efter den korta inledningen intogs scenen av dagens huvudtalare som var författaren och historikern Dr. Gabirele Yonan från Berlin i Tyskland.

Dr. Gabirele Yonan är Mellanösternforskare med särskild inriktning på modern 1900-tals historia.  Hon räknas till världens främsta experter när det gäller assyriernas moderna historia. Hon är författare till ett flertal böcker om assyrierna bland annat skrev hon den första boken om folkmordet Seyfo som har titeln: ”Det bortglömda folkmordet”.

Gabriele inleder sin föreläsning med att berätta bakgrunden till varför hon började intressera sin för assyriernas historia och Seyfo. Gabriele är född och uppvuxen i det gamla Östtyskland. 
År 1968, när hon bra var 22 år gammal, flydde hon förtrycket i Östtyskland. På den tiden var Östtyskland slutet och gränserna till väst var stängda. Ingen fick lämna landet men hon gömde sig under en lastbil som körde henne till Bulgarien och sedan Turkiet för att till slut hamna i Tehran, Irans huvudstad. Här började hon studera persiska på universitetet.

Gabriele berättar att hon en dag på universitetet hörde ett främmande språk talas bakom ryggen på henne. Det var inte persiska eller något annat språk som hon kände igen därför hon frågade hon studenterna som visade sig vara assyrier bosatta i Tehran. Det var där och då hon förstod att det fanns assyrier som hade ett eget språk, att de var kristna och hade en spännande historia.

Gabriele var ett ensamt barn till sina föräldrar och efter ett par års studier i Iran flyttade hon tillbaka till föräldrarna som var kvar i Tyskland. I hemlandet fortsätter hon sina studier och det var på universitetet hon träffar sin blivande man Shlemon Yonan.

Gabriele träffade här även en professor som på den tiden var den främsta experten på Assyriernas moderna historia. Efter mötet med professorn åker hon ner till Khabour i Syrien. Här skriver hon sin första bok "Assyrians today". Boken kom väldigt lägligt eftersom Europa började ta emot flyktingar från Mellanöstern som kallade sig assyrier och kunskapen om gruppen var väldigt liten. Allt större grupper assyrier anlände och till allt fler länder i Europa. Länder som Tyskland, Belgien Sverige och Holland dit assyrierna kom hade ingen kunskapen om tex. vilket språk de talade, religionstillhörighet eller etniska bakgrund. Det fanns därför ett stort behov av ökad kunskap om assyriernas bakgrund och historia. Därför kom hennes bok ”Assyrians today” lägligt.

Dr. Gabrieles make Shlemon var aktiv i den Assyriska rörelsen. 1968 var han med och anordnade en stor konferens som blev starten för organisationen Assyrian Universal Alliance (AUA). På konferensen fattades flera viktiga beslut. Bland annat bestämdes vilka officiella minnesdagar som skulle uppmärksammas årligen, en av dessa minnesdagar var den 7 augusti då alla som fallit offer för massakrer som Simelemassakern ska bli ihågkomna.

Dr. Gabrieles andra bok handlade om assyriernas tryckhistoria om vilka tidningar och skrifter som trycktes och spreds från början av 1900-talet fram tills idag.

I sin bok om folkmordet Seyfo skriver hon även om de andra folkmorden, som mot armenierna och judarna. Hon går igenom den dokumentation som finns och jämför de olika folkmordens tillvägagångssätt. Hon berättar att det finns mycket dokumentation i de turkiska arkiven men att få kan ta till sig vad som står i dokumenten eftersom de är skrivna på det gamla ottomanska språket och med arabiska bokstäver. Det är ytterst få turkar som behärskar detta språk och ännu färre internationella forskare kan språk så pass att de kan utläsa vad som står i dokumentationen. Men det finns några få experter som gått igenom en del av dessa arkiv.

Gabriele säger att dokumentationen tydligt pekar på att det är ett folkmord på kristna det handlar om. I flertalet dokument finns armenier och assyrier omnämnda som offer för massakrer och förföljelserna som sker. Men i de översättningar som görs händer det att vissa gruppnamn inte tas med, särskilt ofta händer det att assyrierna som folkgruppsbeteckning faller bort och endast armenier omnämns. Det handlar både om en medveten och omedveten felöversättning, menar Gabriele.  

Vi vet ganska exakt hur många som mördades i varje by, säger Gabriele. Det finns dokumentation över hur många som dödades eftersom kyrkan regelbundet dokumenterade och rapporterade antalet medlemmar till patriarkämbetet. Präster och biskopar hade listor på sina medlemmar och på så sätt visste dem hur många som dödats eller försvunnit.

Gabriele Yonan avslutade sitt föredrag med att svara på publikens frågor och det blev en intressant diskussion med många frågor och kommentarer.

Under Gabrieles Sverigevistelse träffade hon Israels ambassadör på Seyfo manifestationen på Sergelstorg. Hon fick även en kort pratstund med Lars Adaktusson, Kristdemokraternas EU-parlamentariker på Assyriska Fotbollsföreningens hemmamatch.

Konstutställning av Samira Iliya

I samband med föreläsningen kunde man se en konstutställning av Samira Iliya som fick i uppdrag av Assyriska Kvinnoförbundet att måla några tavlor med Seyfo motiv. Hon målade 8st tavlor och Assyriska kvinnoförbundet stödjer henne genom att köpa en av hennes tavlor.

St: Petrus kyrkan i Hallonberga centrum 

Efter föreläsningen och konstutställningen åkte vi till St: Petrus kyrkan i Hallonbergen centrum där dagen fortsatte med flera föreläsningar och utställningar av flera olika författare och konstnärer.
Dr. Gabriele föreläste även här om Seyfo då och nu -100 år av förföljelser. Hon berättade bland annat om det brev som Patriarken Ignatius Apfrem II Kerim skrev till Tysklands president. Brevet ledde sedan till att presidenten omfattade ett erkände av Seyfo på assyrierna i ett offentligt tal som fått stor medial spridning. Presidentens tal förhindrade Merkels parlament att fatta beslut om folkmordsbegreppet.

En lyckad fullspäckad dag avslutades med en gemensam middag med arrangörer och medverkande