Naturhistoriska Riksmyseet

Torsdag 26 september 2019

Idag den 7/9 tog AKF asyldeltagare på ett besök till Naturhistoriska riksmuseet. Väl på plats bestämde vi dela på oss i små grupper för att hinna med igenom museet innan panda filmen skulle visas på kosmonova. Man ser dem stora dinosaurier, man testar sina sinnen och man ser djur och växter från hela världen. Naturhistoriska riksmuseet har över 10 miljoner föremål i de vetenskapliga samlingarna

Idag den 7/9 tog AKF asyldeltagare på ett besök till Naturhistoriska riksmuseet. Väl på plats bestämde vi dela på oss i små grupper för att hinna med igenom museet innan panda filmen skulle visas på kosmonova. Man ser dem stora dinosaurier, man testar sina sinnen och man ser djur och växter från hela världen.  Naturhistoriska riksmuseet har över 10 miljoner föremål i de vetenskapliga samlingarna.

Naturhistoriska riksmuseet är biologiskt (är om livet levande organismer och livets processer) och geologiskt (vetenskapen om uppkomst, sammansättning och förändring av jordens skala berg -och jordarter) museum i Stockholm grundades 1819. Sveriges största museianläggning och får plats även till Cosmonova som är en modell av solsystemet och rymden, Sveriges enda kopalformade IMAX-biograf. Arkitekten till museibyggnaden Axel Anderberg. Museet invigdes den 13 november 1916.

Det finns många organisationer som arbetar för att bevara jordens biologiska mångfald och arter som hotas av utrotningen, djur och växter:

Naturhistoriska riksmuseet hjälper Tullverket, Jordbruksverket och andra myndigheter med att artbestämma beslagtagna produkter. Museets uppdrag är att främja intresset för, samt kunskapen och forskningen om universums och jordens uppbyggnad och utveckling, växt- och djurvärlden, samt människans biologi och naturmiljö.

Världsnaturfonden arbetar för att bevara jordens biologiska mångfald och arter som hotas av utrotning. En viktig ledtråd att stoppa den illegala handeln med vild djur och växter. För att göra ett bra arbete snabbare arbetar dem med flera andra organisationer, myndigheter och till och med länder runt om i världen. Världsnaturfonden WWF arbetar också för att den lagliga handeln som pågår måste ske på ett tålmodig/ outtröttligt sätt som inte hotar arter eller deras livsmiljöer.
För att skydda de djur och växtarter som är hotade av handeln har fler än 170 länder kommit överens om att begränsa handeln genom en överenskommelse kallad CITES= Convention international Trade (=handel)  in Endangered (=utsatt för fara) species (=arter) of Wild Fauna and Flora.
Man måste söka tillstånd hos Jordbruksverket för handel med djur och växter enligt CITES.

Jordbruksverket

Jordbruksverket har ett övergripande ansvar för CITES-lagstiftningen i Sverige och erbjuder stöd och utbildning till andra myndigheter. De utfärdar intyg för handel inom EU samt import och exporttillstånd för CITES. -listade exemplar av djur och växter. Jordbruksverket rapporterar till EU – kommissionen och CITES- sekretariatet om hur Sverige följer de krav som finns i konventionen och i CITES- förordningarna. Jordbruksverket verkar för ett hållbart samhälle genom att arbeta för att vilda djur och växter inte ska hotas av oreglerad handel. Det är till jordbruksverket du ska vända dig för att få mer information om CITES.

Naturvårdsverket har kunskap om den hotbild som finns för de arter som ingår i CITES. De har flera andra myndigheter som naturhistoriska riksmuseet, havs och vattenmyndigheter till sin hjälp. Naturvårdsverkets uppdrag är att vara pådrivande och samlande i miljöarbetet både nationellt och internationellt.
Naturvårdsverket vägleder, samordnar och följer upp och utvärderar arbetet mot en hållbar utveckling. Tullverket
Tullverket övervakar att regelverket =regler, samling, inom ett område) för cites följs i handeln (=köp och försörjning, Köregenskaper, affär, butik) med länder utanför EU. Regelverket gäller levande djur och växter men också produkter tillverkade av dem. Att ta in CITES - varor till Sverige utan att ha rätt tillstånd är brottsligt och kan ge böter eller fängelse. Tullverkets andra uppgifter är att ta ut tullar och andra avgifter i samband med utrikeshandel samt övervaka och kontrollera att bestämmelser om in och utförsel av varor följs.

Handel hotar verkligen arter!

På grund av handel är 35 000 arter av växter och djur hotade. För att skydds dessa arter är all handel förbjudet, men en del arter kan man få köpa och ta med sig till Sverige om man sökt och fått tillstånd. Att bryta mot dessa regler är straffbart. Det är därför viktigt att känna till vad som gäller innan man köper djur och växtprodukter utomlands.
Många gånger säljs varorna helt öppet och det är inte alltid så lätt att veta om man köper något olagligt. (Utställningen finns exempel på föremål och produkter från hotade djur och växter. Flera av föremålen i utställningen är tullbeslag som lämnats till naturhistoriska riksmuseet. Utställningen visar vad du ska tänka på för att skydda hotade arter. Tänkte ta några föremål som är olagliga eller kräver tillstånd att få föras in i Sverige: Tigerfäll, skinn av träleopard, Pälskappa, hatt och väska av leopardskinn, kranium av langur, armband gjorda av hår från svann elefant, väska av elefantskinn, snidad elefantbete, föremål snidade av elfenben, matta gjord av svartvit guerzaapa mm.

Vid penna Zekiye Cansu