Martyrernas dag den 6 augusti 2015

Måndag 31 augusti 2015

Martyrernas dag anordnades av ordningskommittén för Martyrernas minnesdag. Vi från Assyriska kvinnoförbundet (AKF) bjöds in att delta tillsammans med flera andra organisationer. Assyriska riksförbundet (ARS), Assyriska ungdomsförbundet (AUF), Krisdemokraterna i Stockholm och Botkyrka, Folkpartiet i Södertälje, Miljöpartiet i Stockholm, Vänsterpartiet och Assyrian Genocide institut höll tal om just det assyriska folkets situation i världen med fokus på det som råder i Mellanöstern där assyrierna fördrivs från sina hemländer. Utöver tal framfördes även dikter och sång.

Martyrernas dag anordnades av ordningskommittén för Martyrernas minnesdag.

Vi från Assyriska kvinnoförbundet (AKF) bjöds in att delta tillsammans med flera andra organisationer. Assyriska riksförbundet (ARS), Assyriska ungdomsförbundet (AUF), Krisdemokraterna i Stockholm och Botkyrka, Folkpartiet i Södertälje, Miljöpartiet i Stockholm, Vänsterpartiet och Assyrian Genocide institut höll tal om just det assyriska folkets situation i världen med fokus på det som råder i Mellanöstern där assyrierna fördrivs från sina hemländer. Utöver tal framfördes även dikter och sång. 

Innan minnesstunden hölls en gudstjänst i ära för alla som blev martyrer under Svärdesår 1915 och Simeli 1933.

Tack för inbjudan för att delta som ordförande för Assyriska kvinnoförbundet (AKF) på denna viktiga dag som är Martyrernas dag. Den 7 augusti 1933 dödades och massakrerades tusentals Assyrier i staden Simeli i Irak. Detta kommer vi aldrig att glömma. Vi kommer att hedra alla som blev offer under denna tid.

Innan Simeli var det Seyfo i Turkiet år 1915. I år har våra organisationer uppmärksammat 100 årsminnet på olika sätt. Flera aktiviteter, demonstrationer, föreläsningar mm har anordnats. Vi som kvinnoförbund bjud in Gabriele Yonan, forskare, föreläsare och författare som höll i föreläsningar på olika ställen om vad som hände just assyrierna under Svärdets år.

Seyfo och Simeli fortsätter även idag. Assyrier och andra folkgrupper fördrivs från sina hem. Vi som lever måste vara rösten för dem som har försatt sina liv och blir martyrer.

Vi måste stoppa den etniska rensningen av assyrier från deras ursprungsländer. Det är vi assyrier som är ursprungsbefolkningen i Bethnahrin (Turkiet, Syrien och Irak). Dessa länder är på god väg uttömmas på sin befolkning.

De som har råd hittar vägar till Europa trots den riskfyllda vägen. Andra flyr till grannländer. IS härjar i dessa länder. De dödar, terroriserar och tillfångatar många oskyldiga personer. De krossar och förstör gamla historiska, arkeologiska byggnader och fynd. De säljer monument, skulpturer och statyer för att finansiera sitt vapenhandel. De vill eliminera och förstöra världshistorien. Det är flera hundratals assyrier som hålls fångna och IS har tagit över deras byar. Släkt och vänner har inte hört något från dessa personer på flera månader. De vet helt enkelt inte om de är döda eller levande.

Under kriget ignoreras kvinnornas röster helt i dessa länder, Irak och Syrien men också internationellt. Varken USA eller Europa vill göra något för dessa kvinnors utsatta situation. Situationen blir värre och värre. Det sprid till flera länder och nu är även Turkiet beblandat.

Kvinnor används som sexslavar och säljs på öppna marknader till högstbjudande. Detta är ovärdigt och omänskligt. I Europa pratar vi om mänskliga rättigheter. Var är de??
Att benämna detta som vedervärdigt och omänskligt är för mild uttryckt. Samtidigt talas det i Europa om mänskliga rättigheter, men vem tillgodoser dessa människors mänskliga rättigheter?

Som en del i IS strategi vandaliseras sjukhus. Barn, gamla och sjuka får inte den vård de behöver och flera miljoner människor saknar vård i dagsläget. Sjukhusen saknar vårdutrustning för att erbjuda de mest basala vårdinsatserna. Alla duktiga läkare har flytt till Europa och andra länder.

Vi kräver:

Att ledande världsledare stoppar IS framfart i våra hemländer.

Att FN skapar fred och trygghet i dessa länder.

Att världsledare skapar stabilitet och säkerhet i världen

Att vi får Free  Assyria i Ninve slätten

Tack så mycket och Martyrerna dör aldrig.

 

Talare från  Assyriska kvinnoförbundet (AKF) var Nursel Awrohum