MARGOT WALLSTRÖMS BESÖK I SÖDERTÄLJE DEN 7 JUNI 2018

Fredag 8 juni 2018

Margot Wallström besökte Södertälje efter Stefan Löfvens olyckliga uttalande om folkmordet Seyfo den 1 maj 2018. Södertälje kommunstyrelsens ordförande Boel Godner bjöd in Margot Wallström för att träffa representanter från olika organisationer och kyrkor för Assyrier/Syrianer, Kaldéer och Armenier.

Margot skulle ge besked om regeringens hållningstagande vad det gäller erkännandet av folkmordet Seyfo år 1915. Margot förklarade svårigheten för Sveriges regering att erkänna folkmordet och vad det innebär för regeringen. Ett erkännande skulle kväva folkrättslig och statsrättslig ansvar på regeringen. Folkmordsbegreppet och konventionen är inte till hjälp när det gäller historiska händelser. Vi i Assyriska Kvinnoförbundet menar att om historien inte ska upprepa sig vilket vi ser att den gör både andra världskriget och nuvarande krig i Mellanöstern borde folkmordet Seyfo erkännas även. Just därför är det så viktigt med ett erkännande av folkmordet Seyfo av regeringen. Margot menar att det är ett komplex fråga att ta, ett sådant beslut men hon kom med flera bra förslag att göra för att öka medvetandet om folkmordet. Några löften hon gav var:

Att ge Forum för levande historia uppdrag att göra en vandrings utställning om Seyfo 1915

Att barn i skolan får undervisning om Seyfo 1915

Att anordna en stor konferens om Seyfo 1915

Att bygga ett Seyfo monument i Södertälje

Margot uteslöt inte att folkmordet kan komma att erkännas framöver. Därför bör vi alla hjälpas åt och jobba vidare för ett erkännande.

Ordförande för AKF Nursel  Awrohum gav Margot Wallström ett dokument om folkmordserkännande som skrevs av flera organisationer under namnet Turabdin kommittén.  Vi utryckte vår besvikelse på Stefan Löfvens uttalande den 1 maj 2018 i Södertälje. Vi kommer att fortsätta kämpa för ett erkännande av Seyfo.

Text: ordf Nursel Awrohum