Konstnären Malfono Hanna Beth-Haek har gått bort

Onsdag 29 april 2020

 

Det assyriska folket har förlorat konstnären Malfono Hanna Al-Haek. Den svensk-assyriske konstnären Malfono blev 79 år. Al-Haek kom från Syrien till Sverige år 1977 och har varit bosatt i Södertälje tills han lämnade denna jord. Som intellektuell person var han van att utrycka sig i skrift, poesi och hade ett starkt behov att berätta om sitt kulturarv, om sig själv och sina upplevelser för sina medmänniskor.

Hans målningar innehåller en berättelse, varje symbol berättar om en epok, välsignade vare de händer som målade ordet HIRUTHO (frihet) på tavlan, att måla var hans dröm, samt så har det blivit en dröm för folket.

 

 Han var en representant för det assyriska folket i konstsammanhang med många utställningar och utmärkelser. Al-Haek har haft flera utställningar, i Sverige, Belgien, Polen och många andra länder. Genom sin tavla SOHDE (martyrer) haft möjlighet att berättat om folkmordet, SEYFO till många nationaliteter i världen. Tack Malfona Hanna-Al-Haek för det du har gjort och lämnat åt det assyriska folk.

 

Vid pennan, Zekiye Cansu