Invigning av läslandet i Lina Hage i Södertälje

Onsdag 29 augusti 2018

Den 29 augusti bjöds AKF till invigningen av Läslandet för LFI(Läsa för integration)som ligger i Lina Hage i Södertälje. Självaste demokrati och kulturminister Alice Bah Kuhnke var på plats och invigde Läsfrämjande institutet och läslandet som ger barn ordets makt och en arena att agera på

Detta har varit möjligt med start och hjälp av Assyriska kvinnosektionen i Södertälje och Södertälje kommun som nu har växt tillsammans med eldsjälar så som Marlen Ablahad och alla andra som jobbar i projektet på LFI. Dessa fantastiska medarbetare gjort den fantastiska utvecklingsresan där man når så många barn, föräldrar och tar med in i böckernas, läsandet, teaterns och språkens värd.   AKF fick äran att presentera AKF asyl projekt för kommun- och riksdagspolitiler och alla andra som var på plats. Där vi berättade om att vi erbjuder asylsökande i Södertälje svenskundervisning, samhällsorientering, om hälsa och arbetsmarknad under asyltiden. Detta för att bryta isoleringen och nyttja asyltiden för inlärning.

Ordf: Nursel Awrohum