Inbjudan av Zowaa

Torsdag 5 mars 2020

Politikern Farid Jakob, medlem i Zowaas centralkommittén och parlamentariker i norra Iraks lokalregering på besök i Europa och Sverige.

Ferid informerade om vårt folks situation i Irak och hur situationen efter ISIS led till en mycket sämre situation, folket lider fortfarande, 4 år efter ISIS förstördes mycket av vår kultur, hus, människor som kidnappas och massa elände. Farid fick många olika frågor kring dagens situation om vårt folk. En annan fråga från oss var om han som politiker lyfter upp frågor som handlar om vårt folk och om detta hörs av de andra politikerna som lever kring vårt folk? Svaret var tyvärr inte förvånande, ett svar som vi ofta får höra. Än idag har inga demokratiska förändringar skett i mellanöstern. Han svarade att det blir väldigt svårt för en enda person att kunna påverka eller höras, däremot sa han om vi har politiker här i Sverige som lyfter upp vår röst i det Svenska parlamentet och i EU då hörs det mycket lättare och kan genomföra och stifta lagar mm. Något som Ferid påpekade var om mark lagar, om en person äger en mark och om någon annan bygger hus i denna mark då har den rätt, ägaren till marken inte har rätt att överklaga detta trots bevis. Tack vore Europas påtryckningar fick vi ändra mark lagen sade Ferid, men det gäller inte för kristna som bor ute i byarna utan det gäller bara i stora städer. Jag och Bironia närvarade från AKF, Ferid informerade om kvinnorna i hemlandet och lovade oss att genom honom återkoppla oss för framtida kontakter. Det var intressant fått höra om vårt folks situation i hemlandet och hoppas att livet snart skall ändras till ett normalt liv

På AKF sidan tackar vi Zowaa för inbjudan och önskar Ferid lycka till med sin politiska roll i hemlandet.

Vid pennan Zekiye Cansu