Hedersutmärkelse 2015

Söndag 1 november 2015

Bevittnar ett inbördeskrig i Syrien sedan 2011, värd över 4 miljoner av alla religioner och etniska grupper har flytt till grannländerna inklusive nästan 2 miljoner kan vara i Turkiet (unhcr.org). Många fortsätter till andra länder, inklusive de inom Europa.

Bevittnar ett inbördeskrig i Syrien sedan 2011, värd över 4 miljoner av alla religioner och etniska grupper har flytt till grannländerna inklusive nästan 2 miljoner kan vara i Turkiet (unhcr.org). Många fortsätter till andra länder, inklusive de inom Europa.

 

I Turkiet finns det cirka 25 läger för närvarande i funktion. Av olika skäl väljer många kristna från Syrien att leva utanför lägren, vilket begränsar deras tillgång till hälsovård och utbildning. Många får inte på grund av att de inte vill vara registrerade i Turkiet på grund av olika problem.

 

På grund av den sorgliga verkligheten kan många stanna många månader och även år, deras brist på tillgång till utbildning och hälsovård kan vara långsiktiga.

 

Med psykisk hälsa och behov av denna gemenskap av en massa betydelse, "Qnushyo" genomförs i augusti 2014. Menande "gemenskapen samla" eller "samla" i assyriska, Qnushyo som stöds ekonomiskt av assyrier utan gränser till januari 2016 och andra privata donationer. Projektet administreras via det svenska forskningsinstitutet i Istanbul (SRII).