Föreläsning om Asylprocessen 20191204

Onsdag 18 december 2019

Advokaten Kinora Awrohum har tillsammans med sin arbetskollega Fredrik Letterstål, höll en föreläsning om asylprocessen, för Assyriska Kvinnoförbundets asyldeltagare. Föreläsningen har varit en av dem högst efterfrågade ämne för våra deltagare, många av dem har stora funderingar om hur migrationsverkets arbete går till och därför ville de träffa advokaterna som kan ge dem svar på alla deras funderingar.

Advokaten Kinora Awrohum har tillsammans med sin arbetskollega Fredrik Letterstål, höll en föreläsning om asylprocessen, för Assyriska Kvinnoförbundets asyldeltagare.

Föreläsningen har varit en av dem högst efterfrågade ämne för våra deltagare, många av dem har stora funderingar om hur migrationsverkets arbete går till och därför ville de träffa advokaterna som kan ge dem svar på alla deras funderingar.

Både Kinora och Fredrik höll föreläsningen väldigt enkel och på en kronologisk, hur asylprocessen går till och vad en asylsökande bör veta både före och efter asylsökanden.

 

 Efter det fick vi höra vilka ansvarsuppgifter en advokat kan ha, när de ska hjälpa en asyl sökande. råd som de fick var att asylsökanden bör hitta ett heltidsarbete under väntan på beslutet ifrån migrationsverket. Sedan tog Kinora upp hur det går till med asylutredningen hos migrationsverket och vad som krävs för att få asyl. Här fick Kinora/Fredrik många frågor av deltagare just om beslutet mm.

En annan viktigt punkt handlade om kommunikation av utredningsprotokoll och yttrande, myndigheterna tar ansvar för asylsökanden. Vid beviljande av asylsökanden gäller uppehållstillstånd som flykting eller alternativ skyddsbehövande 3 år eller 13 månader, eller vid ett avslag på asylansökan då får man antingen acceptera beslutet eller överklaga beslutet hos migrationsdomstolen.

Vid överklagande, om man fått ett beslut från migrationsverket som man inte accepterar har man rätt att överklaga det, oftast har man tre veckor på sig och att alla beslut inte går att överklaga

De tog också upp Vilka kan få asyl?

Flykting – välgrundad rädsla för förföljelse på grund av

Ø  Ursprung

Ø  Nationalitet

Ø  Religiös eller politisk uppfattning

Ø  Tillhörighet till viss samhällsgrupp

Ø   

 Som avslutning berättade Kinora att hon kommer snart starta ett kontor i Södertälje. Vi önskar Kinora och Fredrik all lycka till i det nya kontoret.

Ett stort tack till Kinora och Fredrik för en mycket givande föreläsning, samt Nursel för arabisk tolkning till deltagare under föreläsningen.

 

 

 

Vid Pennan Zekiye