Föreläsning om Antidiskriminering

Torsdag 28 februari 2019

Den 23 februari arrangerade AKF en föreläsning av Bojan Brstina som är verksamhetschef för SIOS. SIOS: Som är etniska organisationer för gemensamt intresse, språk och kulter. Bojan började med en kort presentation om SIOS, de driver antidiskrimineringsbyrå, som grundades år 2002 i Stockholm syd, Rättvisefrågan i Haninge SIOS.s som Huvudman

Föreläsning av Bojan Brstina om Antidiskriminering

Den 23 februari arrangerade AKF en föreläsning av Bojan Brstina som är verksamhetschef för SIOS. SIOS: Som är etniska organisationer för gemensamt intresse, språk och kulter.  Bojan började med en kort presentation om SIOS, de driver antidiskrimineringsbyrå, som grundades år 2002 i Stockholm syd, Rättvisefrågan i Haninge SIOS.s som Huvudman. De försöker förhindra diskriminering samt arbetar med organisationernas bästa intresse och de samverkar med myndigheter som t.ex. MUCF, DO, Kommuner, Arbetstagarorganisationer, Folkbildnings aktörer och lokala föreningar. Bojan berättade om att dem arbetar Reaktivt, handläggning av enskilda ärande och Proaktivt utbildning som opinionsbildning samt Politisk påverkan.

Bojan nämnde några exemplar på vad diskriminering är:

 • Olikbehandling

 • Grupptillhörighet (upplevd/reell)

 • Missgynnande

 • Kan jämföras med norm

 • Lagreglerad, Proportionell, Påvisad behov

Han tog också upp det Internationell nivå (FN) om Konventioner rörande all diskriminering som:

 • Avskaffande av rasdiskriminering (1969)

 • Kvinnokonventionen (1981)

 • Medborgerliga & Politiska rättigheter (1979)

 • Ekonomiska, Sociala & Kulturella rättigheter (1976) Efterlevnaden kontrolleras av kommittéer, Han betonade vikten om den Europakonventionen om dem mänskliga rättigheter som reglerar statens agerande dvs. Artikel 14 Brett diskrimineringsförbud som gäller endast konventionsrättigher

Bojan beskrev också hur de olika diskrimineringsgrunderna definieras i diskrimineringslagen och dess för arbete.

 • Kön, Könsöverskridande identitet/uttryck, Etnisk tillhörighet, Religion/annan trosuppfattning, Funktionshinder, Sexuell läggning, Ålder, Politisktillhörighet, Social klass, Kriminalitet. Andra diskrimineringsgrunder är Klass, Icke- normativa familjer, Sub-kulter, Politisk tillhörighet, Social klass(utbildning) Kriminalitet. Andra typer av diskriminering; Direkt diskriminering, Indirekt diskriminering, Trakasserier, Sexuella Trakasserier, Instruktion att diskriminera.

 • Tendenser som Bojan visade i statistiken är mängd av samtal som kommer in, 400 st. De flesta ärenden handlar om etnicitet, när det gäller könsfördelning är tyvärr fler kvinnor än män och där mest dominerande platser som händer i samhällsområde är på arbetslivet och på vården, det ökar ständigt.

 • Att kunna bevisa en diskriminering krävs skriftlig korrespondens, inspelade samtal, Vittnen, Starka indicier och erkännande.

 • Dilemma/Svårigheter att vinna en rättegång är svårt, därför många inte vågar överklaga, om man förlorar en rättegång då blir stora summor att betala, fackföreningen hjälper till ibland men inte tillräckligt.

Varför har man lagstiftningar? Det är för att markera hållbarhet, samhällskontrakt, styrka, åtagande/förpliktelse med mänskliga rättigheter. Lagar finns inte för att skydda de som är starka, de klarar sig ändå, lagarna finns för att skydda de som är svaga så att inte de blir utnyttjade av de starka i samhället. FN; den 10 december 1948 allmän förklaringen definierar vilka de grundläggande mänskliga rättigheterna.

`` alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter``

Ett stort tack till Bojan för en intressant och givande föreläsning om antidiskrimineringsbyrån från SIOS, alla som närvarade deltog i diskussionen samt stort tack till AKC-föreningen för gästfrihets vänligheten.

AKF vise Ordf. Zekiye Cansu