Föreläsning av Robert Hannah, Politik och Potatisskallen

Lördag 17 november 2018

Robert Hannah, Svenskassyrisk riksdagsman och invald i liberalernas partistyrelse, bjöds in av AKF, AKC och Inanna föreningen, för att ha en föreläsning. Under föreläsningen pratade han om sin nyutkomna roman, “Potatisskallen” och syftet med hans verk. Robert Hannah berättar om tre svenskfödda ungdomar med utländsk bakgrund. Huvudkaraktärerna är assyrier. Boken handlar om kulturkrock och hur det är att växa upp med en ständig känsla av utanförskap. Boken bygger på hans erfarenheter från politiken, men framför allt från hans egen uppväxt I förorten Tynnered, “lilla Södertälje” i Göteborg. Enligt honom beskrivs boken vara en berättelse om ett annat Sverige där helt andra regler gäller - ett parallellt samhälle med hedersvåld och utanförskap.

Efter att Robert pratade om sin nyutkomna bok började han tillsammans med de närvarande dra upp viktiga och informativa frågor om hur dagens samhälle ser ut för oss Assyrier generellt, och hur man kan jämföra oss Assyrier som ett av de mer “lyckade” folkgrupperna i Sverige. Ett utav hans punkter handlade om att folk tar aktivt ett avstånd från sin kultur och tradition. Det här är mycket farligt för vårt folks överlevnad. Han säger att efter några generationer kommer folk att börja välja bort sitt modersmål. Därför är det mycket viktigt för oss att börja agera och föra vidare kulturen. Ungdomar får inte de “verktygen” som behövs för att läsa sig sitt språk och traditioner.

 

 Detta beror mycket på att vi som Assyrier, precis som de flesta andra utländska folkgrupperna är bosatta på utsatta områden. Han säger att Sveriges framtid avgörs i områden som är mest drabbade, såsom Södertälje, Norsborg, Tynnered, mm. Men den stora anledningen till varför vi Assyrier är viktiga och varför han jämför oss som ett utav de mest framgångsrika folkgrupperna i Sverige, är på grund av att det är vi som har flytt från förtryckt, islamister och ofrihet. Vi lever öppet, tolerant, man både kan utveckla sin religiösa tro och frihet. Vi är mest erfarna av dessa områden och därför är vi också nyckeln till förändring i vårt samhälle. Vi måste ta de här problemen på allvar för att det är vi som drabbas av det. Men varför är dessa ställen så drabbade? Samhället har misslyckats, för att ingen har nödvändigtvist velat ta de här problemen på allvar. Kriminella misslyckas redan när dem var unga och gick på skolan utan att riktigt lära sig något. Då allting börjar med en dålig skola. Vi måste fysiskt lyfta upp de utsatta områdena. Dem har byggts upp på otrygga grunder, varje byggnad är lik den andra. Vi måste göra om dessa trakter mer attraktiva, sade Robert Hannah.

 

Ett annat stort ämne som Robert drog upp var kvinnorna i vårt folk och generellt om vilket steg framåt vi har tagit för kvinnans respekt och man jämför det med de äldre generationerna. Då diskuterade hela salen med varandra. Det man kom fram till är att kvinnor idag är mer fria och öppna av sig. Det var en stor glädje att se alla säga sina åsikter och vad dem har upplevt. Robert Hannah ställde frågan varför kvinnor sedan tidigare håller sig bak trots att det är den gruppen (svenskfödda kvinnor med utländsk bakgrund) som har bäst betyg och mer förutsättningar. Varför är kvinnorna i vårt folk smartare och mer kunniga än männen? Varför ska ädla Assyriska kvinnor gifta sig med Assyriska kriminella män? Hur kan vi förändra på det här, hur kan vi bli större i mängd utan att bli dåligt påverkade av samhället?

 

Det var en mycket uppskattad föreläsning och mycket intressant att se alla närvarande delta i diskussioner, utifrån det som Robert föreläste om. Det var frågor som besvarades idag. Tack så mycket för en lärorik och nyttig föreläsning!

 

 

Vise Ordf. Zekiye Cansu