Föreläsning av Dr. Yaacov Maoz

Måndag 20 januari 2020

Dr. Yaacon Moaz, höll en föreläsning om assyrier som lever i israel, den 17 januari i Inanna föreningen. Föreläsningen handlade om assyriernas identitet. Dr. Moaz nämnde att det finns 50 000 assyrier som talar det väst assyriska språket men utöver det finns det 450 000 som kallar sig för Nose Diden, pratar assyriska men med en annan identitet.

Dr. Yaacon Moaz, höll en föreläsning om assyrier som lever i israel, den 17 januari i Inanna föreningen. Föreläsningen handlade om assyriernas identitet. Dr. Moaz nämnde att det finns 50 000 assyrier som talar det väst assyriska språket men utöver det finns det 450 000 som kallar sig för Nose Diden, pratar assyriska men med en annan identitet.

De som kallar sig för Nose Diden vill dr. Moaz, genom att föreläsningar, historian, bevis och dialog få deras uppmärksamhet övertygelse om deras identitet.

Dr. Moaz visade oss under föreläsningen intervjuer han gjorde med några äldre personer som pratade om bethnahrin och dem tog upp hur livet, kulturen, historien om att assyrierna i Irak var en gång i tiden.  

En av Dr. Moaz önskan är att assyrier ifrån hela världen behöver knyta kontakt och samarbeta tillsammans för att uppnå ett resultat.

Några punkter han tog upp:

·       Att väcka det assyriska språket i Israels nationen

·       Att få Israel att erkänna Seyfo

·       Att få stöd för etablering av staden Ashur

·       Att etablering av Assyriskt ambassad i Jerusalem

·       Att presentera den assyriska kulturen för Israel

·       Att värna politiker och offentligt stöd för det assyriska folket och deras nationella värvning.

Vid penna Zekiye Cansu