Föreläsning av ADO:s ordf. Gabriel Moushe och Kuryakos Gawrie om Syrien Situation

Onsdag 13 december 2017

 

Gabriel Mouhe och Kuryakos Gawrie från Assyriska Demokratiska Organisationen (ADO) gästar Assyriska Ungdomsförbundet (AUF), Assyriska Kvinnoförbundet (AKF) och Södertälje Assyriska Förening.Gabriel Mouhe Partiledare för ADO och Kuryakos Gawrie ordförande för Syrien sektion gjorde en diplomatisk rundtur i Europa. De svenska förbunden hade inbjudit gästerna att hålla föredrag om läget i Syrien, främst den assyriska delen av landet. 


Jag läste 2013 på ADO:s hemsida om att den syriska säkerhetstjänsten hade arresterat Gabriel. Jag lyfte genast frågan i min Amnestygrupp nr 140 (Mellanösterngruppen). Vår grupp satte då igång med att arbeta för Gabriels frigivning, men först måste vi ha klarsignal från Amnesty Internationals högkvarter i London. Det fick vi.


På vårt initiativ drog Amnesty International igång en global “Urgent Action” (blixtaktion). Bara i Sverige lyckades vi insamla 5000 namnunderskrifter på brev som krävde Gabriels omedelbara och villkorslösa frigivning. Breven sändes till syriska regeringens representanter i Sverige eller vid FN. De flesta namnunderskrifterna fick vi utanför Södertälje stadion när Assyriska FF hade hemmamatch. Vi skrev också om hans fall till två människorättsrapportörer i Genève.


I februari 2015 arrangerade vi ett månadsmöte, där Abjar Mouhe, Gabriels bror hade inbjudits som talare. Han berättade om ADO:s verksamhet och om de förföljelser assyrierna utsetts för från regimens sida. 


Vi höll hela tiden kontakt även med andra av Mouhes släktingar och kunde på så sätt löpande förse högkvarteret i London med information. En av gruppens medlemmar reste till Istanbul för att på plats träffa Mouhes kolleger och hans försvarsadvokat, som kunde berätta om hans “rättsfall” och hans kamp i fängelset.


ADO uppmärksammade tvåårsdagen av Gabriels arrestering 2015-12-20. Då var jag och en gruppkollega inbjudna som talare. Vi blev mycket vänligt mottagna. Vi redogjorde för vårt arbete inom Amnesty Internationals svenska sektion.


Så hände det. Den 22 juni 2016 blev Gabriel Mouhe frigiven! Jag kan inte beskriva mina känslor när jag fick nyheten! Han hade genomgått så mycket lidande för sin kamp för det assyriska folket, för jämlikhet och speciellt för kvinnors rättigheter. Och nu, mot alla odds var han fri, dock endast villkorligt. Vi i Amnestygruppen upplevde en oerhörd stolthet för vårt bidrag i denna kamp. Vi fick också ett vidare erkännande genom att vi belönades med Stockholmssektionens diplom för bästa aktivitet både under 2015 och 2016. 


När Gabriel så den 7 december 2017 livslevande träder in i Riksdagens sammanträdesrum kunde jag inte hålla tårarna tillbaka. Samtidigt med denna oerhörda lyckokänsla dyker dock bilder upp för mitt inre av det han sedan berättade om, hur människor utplånades, om tortyren i fängelserna, där han tvingades vara inspärrad i två och ett halvt år. Jag mindes alla sorgliga samtal med hans fru om hans fängelsetid och samt om det som hänt i Habor, Gazarto och attackerna i Qamisly och om de människor som begravdes i rasmassorna, då stora byggnader bombades till grus.


Gabriel hade inbjudits av Riksdagens nätverk för mänskliga rättigheter och Amnesty International. I sitt föredrag berättade han om sin fängelsetid, sin syn på den aktuella situationen i Syrien och skissade på en lösning. Han föreslår en övergångsregering utan Assad, som respekterar alla folkgruppers rättigheter, även kvinnornas. Förhandlingarna bör utgå från FN:s grundprinciper.


Efter föredraget inbjöd riksdagsman Robert Hanna från Liberalerna Gabriel, Kuryakos min Amnestykollega, Lars-Erik Öller och mig till Riksdagskaféet. Min kollega sade bl.a. att Gabriel berett honom stor lycka två gånger, först då nyheten kom om hans frigivning och andra gången när han nu fick träffa honom, fri och oskadd. Han hade inte heller lyckats hålla tårarna tillbaka. Diskussionen vid kaffebordet var både avspänd och informativ.


Den 13 december hade AKF, AUF och föreningen i Södertälje inbjudit Gabriel och Kuryakos att tala. Vi samlades i Föreningshuset i Södertälje.  Gabriel berättade om kvinnornas och barnens situation, om det politiska läget och om vårt folks framtid. 


Många i auditoriet passade på att ställa frågor till Gabriel Mouhe. Man ville höra sig för om ADO:s roll inom oppositionen. Han framhöll att assyriernas läge inte kan garanteras om inte det nya Syrien grundas på jämlikhet, rättvisa och respekt för mänskliga rättigheter.


Tillsammans med AUF, AKF och Södertäljeföreningen vill jag tacka Malfono Gabriel Mouhe och Kuryakos Gawrie för en mycket givande föreläsning. Det är en ära att ha fått träffa dessa fina förebilder för vår sak. Vi har fått viktiga upplysningar och nu är det vår plikt att föra dem vidare. 


Vänner, vi är starkare tillsammans! Vi lever i ett allt mer utvecklat och demokratiskt land. Vi kan också få våra systrars röst hörd. Till slut vill vi önska våra kära gäster lycka till i deras svåra och ansvarsfulla uppdrag.


Zekiye Cansu

Vice ordförande i AKF