Ett panelsamtal med fokus på kvinnor, demokrati och hälsa

Lördag 25 augusti 2018

 

 


 


 

Lördag 25/8 arrangerade SIOS-Kvinnokommittén en panel, om kvinnor, demokrati och hälsa i ABF Stockholm.

SIOS- Samarbetsorganisation för etniska organisationer i Sverige är en ideell förening som är partipolitiskt och religiöst obunden.

SIOS består av frivilliga sammanslutningar av erkända och icke erkända minoriteter som i Sverige vill verka för ett mångkulturellt samhälle med uppgift att driva språk, kulter, utbildning och andra minoritets politiska frågor som är gemensamma för medlemmarna.

Hulya Gursac Sinemli, ordförande för SIOS kvinnokommitté välkomnade alla deltagare och partipolitikerna, hon gick igenom program innehållet samt bjöd in moderatorn för panelsamtalen Alexandra Pascalidou. Alexandra ställde frågorna till alla partipolitikerna vad dem brinner mest för och fick förklara sig på bäst sätt. Företrädare från olika partier, Tallan Alkurdi S, Ida Gabrielsson V, Mariana Moreira D MP, Maja Boström C, Anna Horn L, Ella Bohlin KD, och Farida al-Abani FI

 

Sedan blev det många andra frågor från åhörare, bl.a. om pension, sjukpension, invandrarbemötande inom olika vårdcentraler och många andra frågor.

Efter panelsamtalen välkomnades alla deltagare till mingel med dryck och tilltugg utanför Palme salen och under mingel passade Alexandra Pascalidou på att berätta om sin nya bok som heter ”Mammorna” och som sålt många exemplar.

Det var 30-45 kvinnor som närvarades, alla från olika föreningar. Det som var intressant och glädjande var att höra från de olika politikerna, under panelsamtalen, var att de använde många gemensamma begrepp ord som; mångkulturel, demokratin, jämställdhet och lika för alla, yttrandefrihet, att kämpa mot klasskillnader, säkra organisationer och sträva efter ett bra civilsamhälle, viktigt med bildning, familj, miljö, integration mm. 

Jag gick som representant för assyriska kvinnoförbundet, det var en bra och givande dag.

Vill avsluta med att tacka Hulya Gursac Sinemli, lycka till med uppdraget på SIOS.

 

Vise Ordf. AKF

Zekiye Cansu