Dialogform 11 december

Onsdag 18 december 2019

Forum och Länsstyrelsen Stockholm bjöd tillsammans in till årets sista Dialogform om tidiga insatser för asylsökande (TIA). Dialogform har funnits som dialog med civilsamhället och kommuner, tog del av projektidéer samt gav support. Forum har också informerat om stadsbidrag och nyheter kring detta. Dialog forum har också varit kunskapshöjande för alla partner.

Forum och Länsstyrelsen Stockholm bjöd tillsammans in till årets sista Dialogform om tidiga insatser för asylsökande (TIA). Dialogform har funnits som dialog med civilsamhället och kommuner, tog del av projektidéer samt gav support. Forum har också informerat om stadsbidrag och nyheter kring detta. Dialog forum har också varit kunskapshöjande för alla partner. Det är väldigt tråkigt att dialogform inte längre kommer anordna motsvarande aktiviteter fram över. Detta på grund av andra projekt dem kommer att lägga focus på.  Länsstyrelsen pratade om hur arbetet med asylsökande kommer att se ut framåt och hur dialogen mellan civilsamhället och Länsstyrelsen i Stockholms län skall fortsätta. Några exemplar som tog om läget i landet, Stockholm flest asylsökande, följs av Västra Götaland och Skåne. Ca 5000 väntar på sitt första beslut i Stockholm. Långsammare nedgång i antal asylsökande i Stockholm. 

Läget i landet i december:

Ø  Stockholm län 9600 asylsökande

Ø  Över 18 år 7800

Ø  2700 kvinnor, 5100 män (35% kvinnor)

Ø  Alla utom 250 personer bor ebo

Ø  20 nya projekthöst 2019

Ø  Nästa utlysning i mars 2020

Framtidsplaner:

Ø  Mindre pengar 2020 och 2021

Ø  Endast en utlysning 2020

Ø  Förändringar i reseersättning till asylsökande

Ø  Ny ebo-Lagstiftning

Ø  Nya aktiviteter

Tidiga insatser för asylsökande är flera aktörer samarbetar tillsammans.

Ø  Länsstyrelsen: samordningsuppdrag och delar medel till utförare av tidiga insatser

Ø  Folkbildning: fördelar medel till studieförbund och folkhögskolor som anordnar svenska för asylsökande

Ø  Arbetsförmedling: Jobskills, tidig kompetenskartläggning av asylsökande

Ø  Migrationsverket: information till asylsökande om vilka insatser som på går. Utbetalning av reseersättningar som gäller TIA

Efter föreläsningarna blev det en workshop, i cirka en timme där man fått 4 frågor att diskutera igenom i grupper, ex, förväntningarna, lever de upp till det som man beviljats medel för nå ut till asylsökande, hjälpa till att nå asylsökande, informationen inte når in ut mm.

Kort utvärdering, sätta press på migrationsverket att informera kring asylsökande om TIA och om vår information. Hälsohänsyn, rörande av medicinskhälsa, att vi jobbar framåt tillsammans, leva upp till det som man beviljats medel för nå ut till asylsökande, lite mer uppstyrt erfarenhetsutbyte, hjälpa till att nå asylsökande, informationen måste nå ut mm.

Det var en trevlig och givande workshop och måste avsluta med att säga att det är sorgligt att Dialogform inte med i fortsättningen. Jag hyser hopp att dem får ett bra medel för att fortsätta vara med framöver.

 

Vid pennan Zekiye Cansu