Dialog forum om tidiga insatser för asylsökande (TIA) 2019

Måndag 24 juni 2019

Den 25 april bjöd Forum och Länsstyrelsen Stockholm tillsammans in till deras andra Dialog forum om tidiga insatser för asylsökanden (TIA). Fokus för denna träff var arbetsförförberedande insatser för asylsökande. Därför att arbetet är en väsentlig fråga för en lyckad etablering och en framtida möjlighet för permanent uppehållstillstånd och familjeåterförening såg man detta som ett viktigt ämne att lyfta för diskussion.

Den 25 april bjöd Forum och Länsstyrelsen Stockholm tillsammans in till deras andra Dialog forum om tidiga insatser för asylsökanden (TIA). Fokus för denna träff var arbetsförförberedande insatser för asylsökande. Därför att arbetet är en väsentlig fråga för en lyckad etablering och en framtida möjlighet för permanent uppehållstillstånd och familjeåterförening såg man detta som ett viktigt ämne att lyfta för diskussion. De ville öppna upp för samtal om vad sådana insatser kan innebära, hur de kan se ut och vilka resurser och samarbeten som kan behövas. De bjöd in personer från olika föreningar och verksamheter som gör någon typ av aktiviteter inom ramen för arbetsförberedelse, för att få inspiration och höra om olika exemplar. Det var 40 olika organisationer, föreningar som medverkade detta i denna dag.

Paulina T presenterade dagens program och Forum. Forum är en nationell intresseorganisation för civilsamhällesorganisationer med social inriktning. ITIA sammanhang är deras arbete inriktar på att upprätthålla och stärka regionala nätverket, arrangera dialogform tillsammans med Länsstyrelsen, följa uppinsatser och delta i Länsstyrelsens referensgrupp. Länsstyrelsen redogjorde för vad TIA är och vad dess fokus kommer att vara i den nya ansökan.

1.       Refugers Wellcome Stockholm presenterade verksamheten Rosa Stationen. Organisationen bildades på Stockholm centralen 2015. Allt idag är innovativt och bygger på ideellt arbete och kulturupplevelser.

2.       Järfälla kommun berättade om sitt samarbete med ABF i verksamheten Asyl i Järfälla. Först får man vara 6 veckor hos ABF. Välkomstpaket med app., Svenskundervisning, samhällsinformation med fokus på muntlig kommunikation.

Efter ficka delades vi i mindre grupper fick vi deltagarna möjlighet till brainstorming och diskussion om olika typer av verksamheter, projekt och satsningar som går att göra på temat ``arbetsförberedelser``. Vi fick 5 frågor att ha i åtanke

 Resultat: Bygga upp en referensgrupp av goodwillmänniskor, inom olika branscher som gör att man kan få prova på jobb.

Använd Job Tech från arbetsförmedlingen.

Erbjud information om svensk arbetsmarknad, vilket bör inkludera CV, personligt brev, och intervju.

Relation bygge är viktigt- inte minst eftersom kontakter är viktiga för att kunna få ett jobb.

Jobba med kunskap om ens egen arbetsmarknad- det kan förenkla

Lägg upp ett system med mentorer och erbjud handledning

Arbeta med körkortstagning. Kanske i samarbete med lokal körskola. Detta kan gälla även körkorsomvandling.

Rekommendera volontärtjänster-kan sättas upp på Cv:t

Bygg upp specifika lektioner i svenska för olika yrken

Skapa kontaktnätverk för arbetsgivare

Barnpassning kan vara ett sätt att skaffa kunskaper liksom att möjliggöra att börja jobba

Ge information om olika branscher och hur villkoren där ser ut

Anställ själva personer från målgruppen

Jag deltog i föreläsningen som var mycket intressant och givande.

AKF Vise Ordf. Zekiye Cansu