DEN ASSYRISKA EUROPAKONFEDERATIONENS ORDFÖRANDE ATTIYA GAMRI

Torsdag 20 oktober 2016

Attiya Gamri, en tidigare medlem av ett regional nederländskt parlament, har blivit vald till ordförande för det Assyriska Europeiska Förbundet för en treårsperiod i Göteborg, Sverige. Assyriska kvinnoförbundet AKF i Sverige vill gratulera Attiya Gamri och önskar henne all lycka med sitt uppdrag som konfederationsordförande. Vi önskar ett gott samarbete kring assyriernas situation både i hemländerna och i exil.

Assyrier i Europa anslöt sig till den första Assyriska Europeiska kongressen den 8 och 9 oktober i Göteborg, Sverige. Under kongressen valdes också den allra första ordföranden för det Assyriska Europeiska Förbundet (ACE), en paraplyorganisation för Assyriska nationella organisationer i de olika Europeiska länderna. Attya Gamri från Nederländerna valdes till ordförande för en period av tre år. Fru Gamri är en tidigare medlem av ett nederländskt regionalt parlament. Kongressen samlade deltagande assyrier från Frankrike, Storbritannien, Tyskland, Nederländerna, Belgien och Sverige. Bodil Valero, medlem av Europaparlamentet från Sverige och talare på kongressen, Hon poängterade vikten av att assyrier i Europa gör sin röst hörd i olika sammanhang och blir väl organiserade.

Det Assyriska Europeiska Förbundet bildades officiellt i april 2016 under en ceremoni i Europaparlamentet i Bryssel.Assyrierna i Europa är nästan en halv miljon människor och bildar en av de största samfundsgrupperna från Mellanöstern som lever inom den Europeiska Unionen.

.Nursel Awrohum