Brysselkonferens

Torsdag 15 september 2016

Internationell konferens i EU parlamentet om Assyriska kvinnors dubbla utsatthet i krigets Syrien Rapporter från hemländerna om hot, våld, kidnappningar, bortgiften och våldtäkter mot släktingar och bekanta har blivit vardag för många assyrier i Sverige. Mest utsatta är kvinnor och barn, dels för att de är kvinnor och flickor dels för att de tillhör en etnisk och religiös minoritet. Assyriska kvinnors dubbla utsatthet är i fokus för en internationell konferens i EU parlamentet den 29 september i år.

– Känslan av maktlöshet och en total politisk och medial tystnad är förlamande och förödande för vårt folk, en etnisk och religiös minoritet som i århundraden levt under existenshot. Vi har fått nog och kommer att skrika ut våra systrars och barns smärta tills omvärlden hör oss, säger Nursel Awrohum, ordförande för Assyriska kvinnoförbundet i Sverige som anordnar en konferens i EU parlamentet om assyriska kvinnors och barns utsatthet i de pågående väpnade konflikterna i Syrien, Irak och Turkiet.

 

I tre år har förberedelserna inför denna internationella konferens pågått. Från början var tanken att konferensen skulle äga rum i något av ursprungsländerna. Valet föll först på Irak, där det fortfarande finns en stor grupp assyrier. Men bara en dryg vecka före konferensen ställdes den in på grund av oroligheter i samband med att kriget mot terroristorganisationen Islamiska staten (IS) bröt ut. Midyat i Sydöstra Turkiet, blev nästa tilltänkta konferensort, men även här utbröt oroligheter och svenska utrikesdepartementet avrådde från att åka till trakten.

 

Som en etnisk och religiös minoritet är det inte en självklarhet att få arrangera fria konferenser i våra hemländer. Assyriens hamnar ofta i kläm mellan de stridande parterna och blir utsatta från alla sidor. Många assyrier har flytt sina hemländer och lever idag utspritt över hela världen. Senaste årens stora flyktingströmmar har gått till Europa och Sverige, bland dem finns många assyrier. Många är traumatiserade av sina upplevelser av kriget och flykten. Berättelserna är många och ohyggliga. Mitt i krigssvårigheterna finns starka kvinnor som stannat kvar i hemlandet för att bekämpa våldet och orättvisorna som drabbat många assyrier. Några av dessa kvinnor kommer till konferensen för att tala om sitt arbete och om assyriska kvinnor och barns utsatthet i de väpnade konflikterna i Syrien, Irak och Turkiet. En av dem är Norma Zeito Saadi, ledamot i Assyriska demokratiska organisationen i Syrien som just nu är på besök i Sverige och finns tillgänglig för intervjuer.

Assyriska kvinnoförbundet anordnar konferens i samarbete med frivilligorganisationen The Unrepresented Nations and Peoples Organization (UNPO), och Kati Piri EU-parlamentariker, Socialdemokratiska gruppen (S&D).

Intresset för konferensen är stort och deltagare från bland annat Tyskland, Holland och Belgien och Sverige är anmälda. Från Sverige deltar ett 30-tal assyriska kvinnor.

 

Konferenstalare är bland andra:

Bahija Dawod Nisho, Assyrian Woman Union Secretary, Nohadra, Iraq

Norma Zeito Saadi, Member of the Central Board of the Assyrian Democratic Organization (ADO), Director of the Assyrian Women Committee, Qamishli, Syria

Sabah Elia, Active member of the women’s section of the Assyrian community in Södertälje, Sweden, relative to several ISIS captives in Syria

Februniye Akyol Akay, Midyat Syriac Culture Association, Assyrian Research Centre Association, member of the union of Democratic Local Government in Mardin province, Turkey.

 

Tid: torsdag den 29 september

Plats: EU parlamentet, Bryssel, Sal ASP-1E1.

 

För mer information om konferensen kontakta:

Nursel Awrohum – ordförande i Assyriska kvinnoförbundet i Sverige

Telefon: 076 0065859

E-post: Nursel.awrohum@gmail.com

 

Läs mer i programmet för konferensen:

http://assyriskakvinnoforbundet.se/