Berätta din livshistoria

Onsdag 17 maj 2017

Se hit alla starka assyriska kvinnor! Din eller i din närhet annan kvinnas livshistoria är viktig att dokumentera för framtida generationer. Därför planerar Assyriska kvinnoförbundet, AKF, att ge ut en bok om assyriska kvinnors livshistoria.

Det är få assyrier som skrivit ned sin livshistoria och ännu färre kvinnor finns bland dem. Det är sällan det skrivs om kvinnohistoria därför tycker vi det är viktigt att vi själva formulerar och berättar om vår historia och vad vi har varit med om.

Det kan vara något ni själva eller någon nära vän eller anhörig har upplevt. Skriv ner det på det språk som du behärskar bäst. Om du inte själv kan läsa och skriva se till att ditt barn eller barnbarn eller någon annan skriver ner det på svenska.

Vi har många starka assyriska kvinnor bland oss och ännu fler finns i vår historia. Vi behöver nu tillsammans dokumentera kvinnors livsöden och gärningar. Därför skulle AKF uppskatta om så många kvinnor som möjligt tog tillfället i akt genom att försöka skriva ned sin livshistoria eller om någon kvinna ni känner.

Är det så att ni själva eller att ni känner till en kvinna med särskilt intressant och spännande livsöde och ni själva inte har möjlighet att förmedla den historian – hör av er så ordnar vi någon som kan intervjua och dokumentera historian.

Skriv mellan 1 och 10 A4 sidor. När vi har tillräckligt många berättelser ska vi försöka ge ut materialet i bokform. Ni kan självfallet välja att vara anonyma men det viktiga är att vår kvinnohistoria finns dokumenterad.

Det som skrivs ner försvinner aldrig och vi måste tänka på att våra barn och barnbarn behöver koppling till deras kvinnohistoriska arv. Den som inte har tillgång till sin historia har heller inte tillgång till sin framtid.

Så ta pennan och börja skriv. Skicka era texter till

info@assyriskakvinnoforbundet.se eller nursel.awrohum@sodertalje.se

Ser fram emot era berättelser och lycka till!

Nursel Awrohum
Ordförande Assyriska kvinnoförbundet