Asylsökande i Sverige - Lärdom från en panelundersökning

Torsdag 15 november 2018

Delmi hade en konferens om asylsökande i Sverige -Lärdom från en panelundersökning. Nursel Awrohum och Zekiye Cansu deltog i konferensen som var mycket intressant . En asylsökandes tillvaro är präglad av risker, osäkerhet, knappa resurser och social exkludering. Nästan 10 % av befolkningen i Sverige har varit asylsökande själv eller nära anhörig till en som har gjort det. Undersökningen som gjordes var grundat på 1700 tillfrågade av dem var det 1245 som intervjuades. 244 var med till slutet. Oftast var det kvinnor och icke arabistalande som föll bort.

Hur nöjda är man som asylsökande?

Med migrationsverket, med det materiella, med tiden som asyl, vid uppehållstillstånd kommer minnet av resan, hemlängtan, familjeförhållanden och resurser.

6 stora lärdommar kom det fram:

  1. Mottagandet är viktigast, boendet, saknaden av familjemedlemmar.

  2. Asylsökande som har agens , ordnad tillvaro på bästa sätt och boende situationen.

  3. Erfarenheten som asyl är eländig, psykisk press, nöjdhet med livet minskar ju längre tiden går

  4. Sannolikt bättre rustad för liv efter PUT. Tilliten och hemlängtanminskar.

  5. Den formella hanteringen av asylsökningarna den är minst dåliga erfarenhet, kritik mot informationen man får av Migrationsverket.

  6. Största missnöjet är den ekonomiska situationen  och boendet.

Slutsats:

Att minska asyl tiden i processen

Att öka uppmärksamheten på vad som händer med individen

Att asylsökande tycker bättre om EBO medans samhället och individen vinner på ABO

Att ingen har ansvar för helheten, behov av samarbete mellan myndigheter mycket viktigt under första perioden

Att få svenska från dag ett

Att personer som kommer på anknytning har också behov av insatser

Att det finns missnöje med det ekonomiska stödet.

Att inte ha stuprörsmottagning istället individ anpassas

Att asylflykten börjar långt innan man kommer till Sverige

Att man tappar status när man inte kan språket och samhället.

Att det blir bättre med mottagandet när kommunen är positiv till mottagningen.

Text:Nursel Awrohum