Assyriska ungdomsförbundet hade årsmöte 19 mars 2016

Måndag 21 mars 2016

AKF gratulerar Katrin Genc och önskar hela styrelsen lycka till för det nya och viktiga uppdraget med ungdomar i föreningar ut i hela landet

Katrin Genc deklarerade i sin programförklaring att hon vill satsa på att aktivera föreningarnas ungdomssektioner, stärka den assyriska identiteten och bevara den assyriska kulturen, driva politiska frågor, inkludera nyanlända, synas i media samt att få AUF att växa genom att kunna söka och genomföra projekt.