Assyriska kvinnoförbundets årsmöte 2019

Lördag 23 mars 2019

Assyriska kvinnoförbundet hade sitt årsmöte den 23 mars 2019 på Viking Grace båten som åkte från Stockholm. kallelsen hade skickats till samtliga medlemar och vi var 30 anmälda var av en manlig medlem var med. Detta är historiks.

Till mötesordförande valdes Journalisten Sonya Aho  och Hülya Sinemli till sekreterare. De jobba sig igenom hela mötet med mycket god stämning och harmoni

Till ordförande valdes              Nursel Awrohum

Vice ordförande                       Zekiye Cansu

Ledamot                                   Ayfer Rhawi

Ledamot                                   Atea Baravdish

Ledamot                                   Samira Gergeo

Ledamot                                   Elisabet Nison

Ledamot                                   Sara Josef

Suppleant 1                              Bironia Orahem

Suppleant 2                              Yildiz Kerimo 

Alla önskade den nya styrelsen lycka till med sitt kommande uppdrag