ASSYRISKA KVINNOFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE 19 MARS 2016

Lördag 19 mars 2016

AKF har haft sitt styrelsemöte och sedan årsmötet i Inanna Familjeföreningen i Norsborg den 19 mars 2016. Inanna Familjeföreningens varma välkomnande uppfyllde oss med energi och entusiast. Till mötes ordförande valdes Aygul Aho och till sekreterare Hulya Sinemli Gursac. Till mötet anslöt sig ca 30 deltagare från olika föreningar i Sverige. Mötet flöt på med en jätte trevlig stämning och mycket god mat som Inanna föreningen ordnade. Vi tackar IFF så mycket.