Amnesty grundläggande arbete och mänskliga rättigheter Juni 2019

Måndag 24 juni 2019

Den 3 juni höll jag en föreläsning för AKF:s asyldeltagare. Föreläsningen handlade om Amnesty grundläggande arbete och vad mänskliga rättigheter är för något. Jag delade upp föreläsningen i tre olika delar

 

 

 

Den 3 juni höll jag en föreläsning för AKF:s asyldeltagare. Föreläsningen handlade om Amnesty grundläggande arbete och vad mänskliga rättigheter är för något. Jag delade upp föreläsningen i tre olika delar. Den första handlade om att mänskliga rättigheter i grund och botten om människosyn och värderingar. Idén som allt bygger på är ganska enkelt, alla människor är födda fria och har lika värde och därför har vi samma rättigheter och skyldigheter. Exempel: Iman en ung kvinna med starka åsikter då har hon rätt att utrycka sig på olika former men hon måste respektera andra människors ideer och tankar eller vad dem tycker, så länge inga förolämpar eller hotar någon. Markus, han är djup troende och har rätt att tro på vilken god han vill men han måste också veta att den friheten skall gälla alla och inte bara honom. Sara, som har en partner som hon älskar, hon har rätt att får älska vem hon vill.  Ingen skall utsättas för tvång eller utsättas för sexuellt våld och dem här rättigheterna gäller alla människor. Mänskliga rättigheter innebär att alla dessa tre har rätt att gå i skolan eller ha någonstans att bo. Om någon förföljs på grund av sina åsikter, på grund av sin tro eller sin sexuella läggning så har dem rätt att fly ifrån sitt land söka skydd i ett annat land.

Men vem skall garantera allt det här: Staten, mänskliga rättigheter handlar framför allt om relationer mellan individer och staten. Staten måste se till att Iman får utrycka sig fritt, Markus tro på sin Gud och Sara får älska vem hon vill, om någon hatar eller hotar så är det staten som har skyldighet att skydda oss. En viktig princip är också att rättigheterna gäller alla människor i hela världen.

Det ska inte spela någon roll om Sara skulle föddas i Sverige eller Uganda, hon har rätt att älska vem hon vill och Markus kan vara kristen i Kairo och muslim i Munkfors eller buddist i Tyskland. Tyvärr vill många stater, partier beväpnade grupper inte acceptera människor har rättigheter, de vill att alla skall leva på ett visst sett, för dem som inte passar in i mallen, så tycker de att de ska ändra sig eller försvinna på något sett. Den andra delen som jag tog jag upp var, Amnesty grundade 1961 och att huvudkontoret är i London och grundaren advokat Peter Minensson samt historien bakom grundandet. Därefter nämnde jag några arbeten som Amnesty utför och hur mm.

 

Ø  Rätten till åsikt – och yttrandefrihet

Ø  Avskaffande av tortyr och dödsstraff

Ø  Flyktingars och migranters rättigheter

Ø  Rätten att inte bli diskriminerad

Ø  Kvinnors rättigheter

Den tredje och sista delen i föreläsningen blev det kort om samvetsfångar och människorättsaktivister där min mellanöstergruppen blivit aktivt involverad och kämpat hårt för deras frigivning. En del är fria idag och andra är fortfarande frihetsberövade. Kampen för dessa går vidare. Gabriel Moushe, Zeyneb Jalalien, Azza Soliman och Nasrin Sotoudeh var några samvetsfångar, människorättsaktivister som jag nämnde här i föreläsningen.

 

AKF: s vise Ordf. Zekiye Cansu