AKF- ASYLPROJEKT

Måndag 1 oktober 2018

AKF har blivit beviljade projekt medel från Länsstyrelsen för att bedriva ett asyl projekt där asylsökande får meningsfull sysselsättning under asyltiden. Det påskyndar också framtida etablering i samhället och arbetslivet för de som beviljas uppehållstillstånd.

Målet är att lära sig grunderna i svenska språket och i olika vardagssituationer. Det kan vara om hälsa, samhällsinformation och arbetsmarknad. Vi bjuder in kunniga personer inom olika områden som kan berätta för asylsökande. Vi försöker också inkludera asylsökande i föreningens olika aktiviteter. Det är ett sätt att få socialkontaktnät. Projektet startade i juni 2018 och ska hålla på till juni 2019. Just nu har vi ca 15 st asylsökande och några få nyanlända. De kommer till föreningen två gången per vecka och det är måndagar och onsdagar från kl 14.00-17.00. Assyriska kvinnoförbundet hade veckoslutskurs och vi tog med oss några asylsökande. Vi kommer även att ha olika föreläsningar som de kan få vara med och lyssna på.

Nursel Awrohum

ordf AKF