AKC 20-års jubileum

Onsdag 25 oktober 2017

ASSYRIEN KULTURCENTER FÖRENINGENS 20-ÅRS JUBILEUM Nursel heter jag och är ordförande för Assyriska kvinnoförbundet AKF. För Assyriska kvinnoförbundets vägnar önskar jag ett stort grattis till Assyrien kulturcenter föreningens 20-års firande och jubileum.

Assyriska kvinnoförbundet beundrar och uppmärksammar en väldigt aktiv AKC förening genom alla år. En förening som är liten till yta och antal medlemmar men med så stora och regelbundna aktiviteter för stora och små. Där navet för verksamheten har alltid varit småbarns familjer. Även för dem äldre har de också dagverksamheten som heter ”Dawmo” som betyder träd. Där de äldre får träffas under avslappnande och trevlig gemenskap. Ni har även en väldigt aktiv kvinnosektion som håller i många trådar. Utan kvinnosektionen hade inte verksamheten fungerat. Inte minst den aktiva ungdomssektionen föreningen har. Era familjeläger som många föreningar tar efter och bör ta efter är väldigt populära.

AKF önskar AKC föreningen lycka till med fortsatta aktiviteter och fullspäckad program kommande åren. AKF önskar också att ni fortsättningsvis lägger tyngdpunkten på barn- och ungdoms aktiviteter för att få starka individer för både i sig själva och för samhället de lever i. Tillsammans ska vi uppmuntra och stötta våra ungdomar att välja studievägen. Genom studier och föreningslivet kan vi ha en bildat och utbildad generation. Där föreningarna står för den bildade delen och skolan för utbildningen.

Ännu engång önskar jag lycka till och stort grattis på 20-års jubileum och önskar många många  glädje fyllda år tillsammans med era medlemmar, organisationer och andra föreningar i hela Sverige.

AKF ordf: Nursel Awrohum