8-mars med Amnesty

Söndag 8 mars 2020

Från grupp 140 deltog Lars-Erik och jag i 8-mars, Amnesty Kvinnorättsgruppen i Stockholm tillsammans med Amnesty Internationell studenter i Stockholm uppmärksammade, 8 mars i The -Center Bar Folkungagatan 57–59, från kl. 17:30- 20:00.

Fallet Nedlagt, en rapport som släpptes för 10 år sedan granskade situationen vad det gäller våldtäkt i de nordiska länderna. Nu släpper Amnesty en ny rapport på samma ämne som visar att alltför lite har hänt under årtiondet som gått. 

“Den nya rapporten, Time for change, Justice for rape survivors in the Nordic countries”

rapporten fastslår att våldtäkt är ett allvarligt brott mot mänskliga rättigheter som drabbar tiotusentals personer i Norden varje år. I Sverige utsattes en tredjedel av alla kvinnor mellan 16 och 24 år för någon typ av sexualbrott år 2017. Samma år utsattes motsvarande 112 000 för våldtäkt eller sexuellt övergrepp. Mörkertalet är stort och ingen vet med säkerhet hur många våldtäkter som begås. Inte ens Brå (Brottsförebyggande rådet).

Amnesty nya rapporten visar på flera brister i polisens arbete. Våldtäktsutredningar prioriteras inte tillräckligt utan riskerar att läggas på hög i väntan på utredning. Förhör med misstänkta gärningsmän dröjer och ibland hålls förhör överhuvudtaget. Det arbetssätt som visat sig fungera bäst används inte alltid. Detta leder till att många utredare läggs ner: 93% av alla anmälda våldtäktsärenden leder INTE till rättegång (enlig Brå). Förövare går fria och personer som utsatts för våldtäkt får inga rättvisa. Det är helt oacceptabelt.

Amnesty ser allvarliga brister i tillgång till traumabearbetning för överlevare. På sina platser i Sverige tycks det saknas helt. Oavsett personers ålder, kön eller boendeort så måste samhället backa brottsoffren och se till att de får den hjälp och det stöd de behöver.

Det är dags för förändring! Därför kräver Amnesty att:

-Den som utsatts för våldtäkt måste få tillgång till psykologiskt stöd och traumabehandling- oavsett om hen anmält eller inte. 

En tredje Amnestyrapport skall INTE BEHÖVAS! Förändring måste ske NU!

Amnesty krav på Sverige regering och myndigheter:

Ø  Våldtäktsutredningar måste prioriteras

Ø  Det måste gå att få svar på DNA-prov snabbare

Ø  Den som utsatts för en våldtäkt ska få stöd

 

Vid pennan Zekiye Cansu