3 oktober: Europeisk dag för hågkomst och gästfrihet

Måndag 21 oktober 2019

Forum idéburna organisation med social inriktning anordnade höstens första samtalsträff, som var kopplat till asyl- och etableringsfrågor. Den 3 oktober uppmärksammades 29 huvudstäder i Europa som de senaste året har haft flyktingmottagande. Forum bjöd därför in till en fullspäckad eftermiddag med mingel och politiska samtal med representanter från flera av riksdagens partier samt Martin Nihlgård, generalsekreterare för individuell Människohjälp.

Forum idéburna organisation med social inriktning anordnade höstens första samtalsträff, som var kopplat till asyl- och etableringsfrågor. Den 3 oktober uppmärksammades 29 huvudstäder i Europa som de senaste året har haft flyktingmottagande. Forum bjöd därför in till en fullspäckad eftermiddag med mingel och politiska samtal med representanter från flera av riksdagens partier samt Martin Nihlgård, generalsekreterare för individuell Människohjälp.

Man höll denna eftermiddag på biografen Viktoria och det passade fint att bjudas på premiärvisning av filmen Falling Forward, som handlar om 20-åriga Maher som flytt till Norge från Syrien och nu drömmer om att flyga. Falling Forward skildrar integration, sökandet efter identitet och att nå sina drömmar. Maher har skapat sig ett nytt hem i Norge men kriget är fortfarande närvarande och Maher kämpar för att nå sina mål.

Kampanjen:

Hela denna dag handlade om att mötas och pratas om migration och flyktingar, men också om att uppmärksamma kampanjen som pågår i 29 huvudstäder runt om i Europa. Man ville bidra genom kampanjen att upprätthålla medmänsklighet och solidaritets om kärnvärden, samtidigt som vi främjar ansvarsfördelning i hela Europa.

De budskap som kampanjen står för är:

Dela på ansvaret: målet att uppmana beslutsfattare på nationell och europeisk nivå att skapa en gemensam och ansvarsfull migrationspolitik. Idag tar lokalsamhällen stort ansvar i mottagandet av flyktingar och med kampanjen uppmanar man till stöd på EU-nivå.

Bevara medmänskligheten: Människor som flyr krig och förföljelse har inga säkra vägar för att nå Europa. Genom att förmedla erfarenheter från Europas gränsområden till makthavarna i Bryssel vill vi uppmana till medmänsklig migrationspolitik.

Engagera dig: kampanjen Den 3 oktober är ett symboliskt datum som påminner om den dag då 368 personer förlorade sina liv i Medelhavet utanför Lampedusas kust år 2013. Med kampanjen No More Bricks In The Wall vill man uppmärksamma vårt gemensamma krav att göra den 3 oktober till en europeisk dag för gästfrihet, till minne av offren utanför Lampedusa

Martin Ådahl (C) sa i panelsamtalet: att det pågår en kamp i den parlamentariska kommittén, att de politiker som vill stärka civilsamhället, arbeta med detta och stärka rättigheterna för flyktingar behöver vårt stöd. Det är en uppmaning till er alla att ta fasta på, att det civilsamhällets organisationer gör i påverkansarbete spelar roll. Detta stärker vår uppfattning att vi måste också samordna oss mer för att stötta varandra.

Politikerna och civilsamhället var ganska överens om migrations politik, mer än vad man läser i tidningarna. En mycket väl arrangerad och givande nätverksträff.

Zekiye Cansu